Lietuvos architektų rūmai (LAR) – atestuotųjų šalies architektų profesinės savivaldos organizacija, įkurta 2006 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu Nr. X-914. LAR veiklos tikslas - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą, projektavimo darbų kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos kėlimo, profesinės etikos reikalavimų laikymosi, profesinės veiklos stebėsenos klausimais. Taip pat LAR yra ekspertas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais, rengia teisės aktų, reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą, projektus, atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

© 2016 TOMAS KUPRIŪNAS
Lietuvos architektų rūmai (LAR) – atestuotųjų šalies architektų profesinės savivaldos organizacija, įkurta 2006 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu Nr. X-914. LAR veiklos tikslas - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą, projektavimo darbų kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos kėlimo, profesinės etikos reikalavimų laikymosi, profesinės veiklos stebėsenos klausimais. Taip pat LAR yra ekspertas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais, rengia teisės aktų, reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą, projektus, atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
© 2016 TOMAS KUPRIŪNAS
  •  

Lietuvos architektų rūmai (LAR) – atestuotųjų šalies architektų profesinės savivaldos organizacija, įkurta 2006 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu Nr. X-914. LAR veiklos tikslas - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą, projektavimo darbų kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos kėlimo, profesinės etikos reikalavimų laikymosi, profesinės veiklos stebėsenos klausimais. Taip pat LAR yra ekspertas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais, rengia teisės aktų, reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą, projektus, atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
© 2016 TOMAS KUPRIŪNAS
Lietuvos architektų rūmai (LAR) – atestuotųjų šalies architektų profesinės savivaldos organizacija, įkurta 2006 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu Nr. X-914. LAR veiklos tikslas - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą, projektavimo darbų kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos kėlimo, profesinės etikos reikalavimų laikymosi, profesinės veiklos stebėsenos klausimais. Taip pat LAR yra ekspertas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais, rengia teisės aktų, reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą, projektus, atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
© 2016 TOMAS KUPRIŪNAS
Lietuvos architektų rūmai (LAR) – atestuotųjų šalies architektų profesinės savivaldos organizacija, įkurta 2006 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu Nr. X-914. LAR veiklos tikslas - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą, projektavimo darbų kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos kėlimo, profesinės etikos reikalavimų laikymosi, profesinės veiklos stebėsenos klausimais. Taip pat LAR yra ekspertas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais, rengia teisės aktų, reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą, projektus, atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
© 2016 TOMAS KUPRIŪNAS